„Wio, koniku po chodniku”

Od maja do września 2010 trwa nasz nowy projekt „Wio, koniku po chodniku” w ramach Programu Integracji Społecznej PPWOW