Kontakt

Stowarzyszenie RDEST Zafabryczna 35 26-120 Bliżyn woj. świętokrzyskie stowarzyszenie.rdest@gmail.com konto: Bank Spółdzielczy w Suchedniowie o/Bliżyn nr 96 8520 0007 2004 4000 6071 0001