Misja

Celem stowarzyszenia jest:

  • Aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego.
  • Budowanie świadomości obywatelskiej.
  • Promowanie Gminy Bliżyn i jej mieszkańców.
  • Ochrona dziedzictwa kulturowego.
  • Wspieranie rozwoju kulturalnego i oświatowego.
  • Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwązywania problemów społecznych.
  • Pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych.

Leave a Comment